Academische kalender
 
 
 
2de masterjaar BMW/BMS
 
 
kwartiel/semester 0 Uiterste uitschrijfdatum jaaropleidingsonderdeel 21/09/2020 - 15/12/2020
  Academiejaar (begin-einde) 21/09/2020 - 19/09/2021
  Allerzielen (vrije dag) 2/11/2020 - 2/11/2020
  Wapenstilstand (vrije dag) 11/11/2020 - 11/11/2020
  Collectieve sluiting Kerstmis 24/12/2020 - 3/01/2021
  Collectieve sluiting Pasen 4/04/2021 - 5/04/2021
  Feest van de arbeid (vrije dag) 1/05/2021 - 1/05/2021
  Collectieve sluiting O.L.H. Hemelvaart 13/05/2021 - 16/05/2021
  Pinkstermaandag (vrije dag) 24/05/2021 - 24/05/2021
  Vlaamse feestdag 11/07/2021 - 11/07/2021
  Nationale feestdag 21/07/2021 - 21/07/2021
  O.L.V. Hemelvaart 15/08/2021 - 15/08/2021
 
kwartiel/semester P1 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 21/09/2020 - 18/10/2020
  Onderwijsperiode 21/09/2020 - 17/11/2020
  Examenperiode 18/11/2020 - 27/11/2020
 
kwartiel/semester P2 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 21/09/2020 - 12/01/2021
  Onderwijsperiode 30/11/2020 - 5/02/2021
  Kerstvakantie 24/12/2020 - 3/01/2021
  Collectieve sluiting Kerstmis 24/12/2020 - 3/01/2021
  IntersemestriĆ«le lesvrije week 8/02/2021 - 14/02/2021
 
kwartiel/semester P3 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 21/09/2020 - 21/04/2021
  Project- en masterproefperiode 15/02/2021 - 18/06/2021
  Collectieve sluiting Pasen 4/04/2021 - 5/04/2021
  Paasvakantie 5/04/2021 - 11/04/2021
  Feest van de arbeid (vrije dag) 1/05/2021 - 1/05/2021
  Collectieve sluiting O.L.H. Hemelvaart 13/05/2021 - 16/05/2021
  Pinkstermaandag (vrije dag) 24/05/2021 - 24/05/2021
  Verdedigen masterproef 21/06/2021 - 1/07/2021
  Vergadering Examencommissie 5/07/2021 - 5/07/2021
  Proclamatie 6/07/2021 - 6/07/2021
  Bekendmaking examenresultaten 6/07/2021 - 6/07/2021
 
2e kans Vlaamse feestdag 11/07/2021 - 11/07/2021
  Uitschrijfperiode 2e kansexamen 11/07/2021 - 11/08/2021
  Nationale feestdag 21/07/2021 - 21/07/2021
  O.L.V. Hemelvaart 15/08/2021 - 15/08/2021
  Examenperiode 16/08/2021 - 30/08/2021
  Vergadering Examencommissie 1/09/2021 - 1/09/2021
  Proclamatie 2/09/2021 - 2/09/2021
  Bekendmaking examenresultaten 2/09/2021 - 2/09/2021