Academische kalender
 
 
 
3de bachelorjaar geneeskunde
 
 
blok 0 Uiterste uitschrijfdatum jaaropleidingsonderdeel 16/09/2019 - 15/12/2019
  Academiejaar (begin-einde) 16/09/2019 - 20/09/2020
  Academiejaar (begin-einde) 16/09/2019 - 20/09/2020
  Collectieve sluiting Allerheiligen 1/11/2019 - 3/11/2019
  Wapenstilstand (vrije dag) 11/11/2019 - 11/11/2019
  Collectieve sluiting Kerstmis 25/12/2019 - 5/01/2020
  Collectieve sluiting Pasen 12/04/2020 - 13/04/2020
  Feest van de arbeid (vrije dag) 1/05/2020 - 1/05/2020
  Collectieve sluiting O.L.H. Hemelvaart 21/05/2020 - 24/05/2020
  Pinkstermaandag (vrije dag) 1/06/2020 - 1/06/2020
  Vlaamse feestdag 11/07/2020 - 11/07/2020
  Brugdag Nationale feestdag 20/07/2020 - 20/07/2020
  Nationale feestdag 21/07/2020 - 21/07/2020
  O.L.V. Hemelvaart 15/08/2020 - 15/08/2020
 
blok P1 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 16/09/2019 - 3/10/2019
  Onderwijsperiode 16/09/2019 - 18/10/2019
  Examenperiode 21/11/2019 - 6/12/2019
 
blok P2 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 16/09/2019 - 6/11/2019
  Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel (deel 2) 16/09/2019 - 11/12/2019
  Onderwijsperiode 21/10/2019 - 20/11/2019
  Examenperiode 21/11/2019 - 6/12/2019
  Onderwijsperiode (deel 2) 9/12/2019 - 13/12/2019
 
blok P3 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 16/09/2019 - 18/01/2020
  Onderwijsperiode 16/12/2019 - 7/02/2020
  Kerstvakantie 21/12/2019 - 5/01/2020
  Collectieve sluiting Kerstmis 25/12/2019 - 5/01/2020
  Examenperiode 16/03/2020 - 31/03/2020
 
blok P4 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 16/09/2019 - 26/02/2020
  Onderwijsperiode 10/02/2020 - 13/03/2020
  Examenperiode 16/03/2020 - 31/03/2020
 
blok P5 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 16/09/2019 - 23/04/2020
  Onderwijsperiode 1/04/2020 - 8/05/2020
  Collectieve sluiting Pasen 12/04/2020 - 13/04/2020
  Paasvakantie 13/04/2020 - 19/04/2020
  Feest van de arbeid (vrije dag) 1/05/2020 - 1/05/2020
  Collectieve sluiting O.L.H. Hemelvaart 21/05/2020 - 24/05/2020
  Pinkstermaandag (vrije dag) 1/06/2020 - 1/06/2020
  Examenperiode 15/06/2020 - 26/06/2020
 
blok P6 Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel 16/09/2019 - 27/05/2020
  Onderwijsperiode 11/05/2020 - 12/06/2020
  Examenperiode 15/06/2020 - 26/06/2020
  Inhaalexamens in gevallen van overmacht 25/06/2020 - 26/06/2020
  Vergadering Examencommissie 30/06/2020 - 30/06/2020
  Proclamatie 1/07/2020 - 1/07/2020
  Bekendmaking examenresultaten 1/07/2020 - 1/07/2020
 
2e kans Vlaamse feestdag 11/07/2020 - 11/07/2020
  Uitschrijfperiode 2e kansexamen 11/07/2020 - 11/08/2020
  Brugdag Nationale feestdag 20/07/2020 - 20/07/2020
  Nationale feestdag 21/07/2020 - 21/07/2020
  Examenperiode 10/08/2020 - 28/08/2020
  O.L.V. Hemelvaart 15/08/2020 - 15/08/2020
  Vergadering Examencommissie 1/09/2020 - 1/09/2020
  Proclamatie 4/09/2020 - 4/09/2020
  Bekendmaking examenresultaten 4/09/2020 - 4/09/2020