Hebben wij uw gegevens al / Do we already have your data?
E-mail/Email :  
Paswoord/ Pasword :  
Paswoord vergeten/ Forgot password?

   of/ or
Vul uw gegevens in/ Enter your personal details:
Voornaam/ First name :  
Naam/ Name :  
Geslacht/ Gender :    man/ male
   vrouw/ female
Geboortedatum/ Date of birth :  dd/mm/yyyy
Geboorteplaats/ place of birth
Straat + nr/bus / Street + Number/box :    
Land/ Country:
Postcode/ zip code :
Telefoonnummer/ Telephone number :
Gsmnummer/ mobile number :  
E-mail :  
Bevestiging e-mail/ Confirm email:    
Paswoord/ Password :  
Bevestig paswoord/ Confirm password :  
 


Workshops voor leerkrachten
 
Workshop voor leerkrachten - Biologie - 17 januari 2018
Kostprijs: 45 €
 
Het maken van reële DNA-profielen
  • 17/01/2018 (14:00 - 17:00)
Nota:

Deze activiteit is vrijgesteld van BTW. Het inschrijvingsbewijs met betaalbeverzoek kan u -indien gewenst- in uw boekhouding opnemen (vrijstelling vanwege art. 44 WBTW).