Hebben wij uw gegevens al / Do we already have your data?
E-mail/Email :  
Paswoord/ Pasword :  
Paswoord vergeten/ Forgot password?

   of/ or
Vul uw gegevens in/ Enter your personal details:
Voornaam/ First name :  
Naam/ Name :  
Straat + nr/bus / Street + Number/box :    
Land/ Country:
Postcode/ zip code :
Telefoonnummer/ Telephone number :
Gsmnummer/ mobile number :  
E-mail :  
Bevestiging e-mail/ Confirm email:    
Paswoord/ Password :  
Bevestig paswoord/ Confirm password :  
 


Sportkaarten/ sports cards
 
Sportkaart/Sports card 2019-2020 (http://www.studentensportlimburg.be)
Kostprijs: 20 €
 
Sportkaart/Sportscard 2019-2020
Nota:

Na betaling van je sportkaart kan je vanaf 15 oktober 2019 de sportkaart afhalen op het door jou gekozen afhaalpunt.
Indien je de sportkaart betaalt na 15 oktober kan je de kaart komen afhalen 2 weken na betaling.
Duid aan waar je jouw sportkaart wenst af te halen.

Let op! Het niet-betalen van de deelnameprijs is geen geldige annulering!

After payment of your sportscard, you can pick up your card at the chosen delivery point, starting from October 15, 2019
If you paid the sportscard after October 15, you can pick up the card two weeks after payment.
Indicate where you want to pick up your sportscard.

Attention! No payment of the entery fee is no valid annulation!