Hebben wij uw gegevens al / Do we already have your data?
E-mail/Email :  
Paswoord/ Pasword :  
Paswoord vergeten/ Forgot password?

   of/ or
Vul uw gegevens in/ Enter your personal details:
Voornaam/ First name :  
Naam/ Name :  
Geslacht/ Gender :    man/ male
   vrouw/ female
Geboortedatum/ Date of birth :  dd/mm/yyyy
Geboorteplaats/ place of birth
Straat + nr/bus / Street + Number/box :    
Land/ Country:
Postcode/ zip code :
Telefoonnummer/ Telephone number :
Gsmnummer/ mobile number :  
E-mail :  
Bevestiging e-mail/ Confirm email:    
Paswoord/ Password :  
Bevestig paswoord/ Confirm password :  
 


Sport

Studenten van de UHasselt moeten inschrijven via mijn studentendossier.
Students of the Hasselt University must register through my student file. 
 
zweefvliegen 2018
 
Met sportkaart/with sports card
Kostprijs: 20 € (Er is nog 1 plaats beschikbaar/ There is 1 place available)
 
 
Zonder sportkaart/without sports card
Kostprijs: 40 € (Er is nog 1 plaats beschikbaar/ There is 1 place available)
 
Nota:
 • uur: 16.00 uur - 20.00 uur
 • Data: Dinsdag / Tuesday 15 mei/ May 2018
 • Plaats / Place:
  • Zweefvliegclub Albatros, Luchtvaartstraat 100, 3500 Hasselt
  • Prijs: 20 euro met sportkaart , 40 euro zonder sportkaart.
   Price: 20 euro with sports card, 40 euro without sports card.
 • Belangrijk: Of er al dan niet aan zweefvliegen kan gedaan worden is sterk afhankelijk van het weer! Daarom zal op 15 mei om 14u beslist worden of de activiteit doorgaat of niet. De deelnemers worden telefonisch op de hoogte gebracht indien de activiteit NIET kan doorgaan.
  Important: Gliding strongly depends on the weather! Therefore it will be decided on May 15 at 14h, whether the activity continues or not. The participants will be be informed by phone if the activity can NOT proceed!