De zieke cel (1265)

Contactpersoon :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Anton HOPMAN 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Niels HELLINGS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
 Prof. dr. Ijeoma Joy IROBI 
 Prof. dr. Jaak JANSSENS 
 Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
 dr. Jessica RATAJCZAK 
 dr. Jolien ROBIJNS 
 Prof. dr. Luc MICHIELS 
 dr. Pascal GERVOIS 
 dr. Petra HILKENS 
 Prof. dr. Philip CAENEPEEL 
 Prof. dr. Pieter STINISSEN 
 De heer Soren KUYPERS 
 Prof. dr. Tom STRUYS 
 Prof. dr. Wilfried GYSELAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biofysica (1776) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek

exchange bachelor biomedische wetenschappen pakket 2Verplicht2248,02248,0JaJaNumeriek
exchange bachelor biomedische wetenschappen pakket 3Verplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels