Ziek organisme : diagnose en therapie (3090)

Contactpersoon :Prof. dr. Luc MICHIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Luc MICHIELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Eli SLENDERS 
 dr. Hannelore BOVE 
 Prof. dr. Jaak JANSSENS 
 dr. Jolien ROBIJNS 
 dr. Kathleen SANEN 
 Prof. dr. Marcel AMELOOT 
 dr. Sarah DEVILLE 
 De heer Soren KUYPERS 
 Prof. dr. Tom STRUYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Aanval en verdediging (1185) 8,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek

exchange bachelor biomedische wetenschappen pakket 2Verplicht1686,01686,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels