Business English 2 (1352)

Contactpersoon :Prof. dr. Eric CAERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Eric CAERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Eva CORDERY 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Business English 1 (1178) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Master in de mobiliteitswetenschappen verbredendKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Master of Transportation Sciences interdisciplinaryKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels