Architectuurtekenen 1B (3677)

Contactpersoon :Prof. ir. Marc KNAPEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. ir. Marc KNAPEN 
  
Co-titularis :Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 
 Arch. Pieter VERHEYDEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Architectuurtekenen 1A (3676) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de architectuurVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

exchange architectuurNa selectie1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels