Architectuurtekenen 2A (3692)

Contactpersoon :Prof. ir. Marc KNAPEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. ir. Marc KNAPEN 
  
Co-titularis :Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 
 Arch. Pieter VERHEYDEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Architectuurtekenen 2D-3D (2312) 5,0 stptn
    Schetsen 1 (2311) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Architectuurtekenen 1A (3676) 4,0 stptn
    Architectuurtekenen 1B (3677) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange architectuurNa selectie813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels