Seminarie 1 Beelding (2352)

Contactpersoon :ir. arch. Jos DELBROEK
  
Coördinerend verantwoordelijke :ir. arch. Jos DELBROEK 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Beelding 3A (3695) 3,0 stptn
    Beelding 3B (3696) 3,0 stptn
    Ontwerpen 3A (3697) 9,0 stptn
    Ontwerpen 3B (3698) 9,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Beelding 3 / Schetsen 3 (2331) 4,0 stptn
    Ontwerpen 3 (2328) 18,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek

exchange architectuurNa selectie2439,02439,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels