Ondernemerszin (3253)

Contactpersoon :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jelle SCHEPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieurKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de handelswetenschappen: keuzepakketKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor corporate (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
master in de toegepaste economische wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten RBKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor IngenieursKeuze813,0813,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels