View the form in English.


Bachelorproef - Elektronica-ICT (3432)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Nele MENTENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Lara WYREMBLEWSKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algebra en matlab (2474) 3,0 stptn
    Analoge elektronica 1 (2481) 3,0 stptn
    Analyse 1 (2508) 3,0 stptn
    Analyse 2 (2904) 3,0 stptn
    Analyse 3 (2905) 3,0 stptn
    Beginselen van (OO-)programmeren (2484) 3,0 stptn
    Chemie 1 (2476) 5,0 stptn
    Chemie 2 (2853) 3,0 stptn
    Elektriciteit 1 (2479) 6,0 stptn
    Elektriciteit 2 (2841) 3,0 stptn
    Fysica 1 (2482) 5,0 stptn
    Grafisch ontwerpen / CAD 1 (2483) 3,0 stptn
    Materiaalkunde 1 (2485) 3,0 stptn
    Mechanica 1 (2486) 4,0 stptn
    Mechanica 2 (2906) 4,0 stptn
    Onderzoek en communicatie - Elektronica - ICT (2598) 3,0 stptn
    Onderzoek en communicatie 1 (2507) 6,0 stptn
    Thermodynamica (2572) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algebra en matlab (2474) 3,0 stptn
    Analoge elektronica 1 (2481) 3,0 stptn
    Analyse 1 (2508) 3,0 stptn
    Analyse 2 (2904) 3,0 stptn
    Analyse 3 (2905) 3,0 stptn
    Beginselen van (OO-)programmeren (2484) 3,0 stptn
    Chemie 1 (2476) 5,0 stptn
    Chemie 2 (2853) 3,0 stptn
    Elektriciteit (3295) 6,0 stptn
    Fysica 1 (2482) 5,0 stptn
    Grafisch ontwerpen / CAD 1 (2483) 3,0 stptn
    Materiaalkunde 1 (2485) 3,0 stptn
    Mechanica 1 (3297) 5,0 stptn
    Mechanica 2 (3298) 3,0 stptn
    Onderzoek en communicatie - Elektronica - ICT (2598) 3,0 stptn
    Onderzoek en communicatie 1 (2507) 6,0 stptn
    Thermodynamica (2572) 3,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen 120,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
De bachelorproef wordt als allerlaatste opleidingsonderdeel van de bacheloropleiding toegevoegd. Dit wil zeggen: Indien de bachelorproef opgenomen is, dan zijn alle andere opleidingsonderdelen van de betreffende bacheloropleiding hetzij reeds behaald, vrijgesteld, getolereerd of ingezet voor tolerantie, hetzij gelijktijdig (i.e. in hetzelfde academiejaar) opgenomen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht2439,0272169,0JaNeeNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels