View the form in English.


Softwareontwerp met C/C++ en Qt (3433)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris AERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris AERTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Industriële wetenschappen elektroncia-ICT (pba EA ICT)Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: elektronica-ICTVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels