View the form in English.


Fysische en mechanische materiaalkarakterisatie (3484)

Contactpersoon :Prof. dr. Rosa PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Rosa PEETERS 
  
Co-titularis :ing. Dimitri ADONS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Gudrun NOWICKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - verpakkingstechnologieVerplicht1355,01355,0NeeJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze1355,01355,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels