View the form in English.


Bachelorproef - Bouwkunde (3524)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
  
Co-titularis :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dan DRAGAN 
 Mevrouw Elif Tuba APPAVURAVTHER SUMICHRAST 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 Mevrouw Lara WYREMBLEWSKI 
 ing. Martijn VANHEUKELOM 
 De heer Pavlos TAFIDIS 
 dr. ing. Rik STEENSELS 
 De heer Sean KOX 
 Prof. Stefaan MAAS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algebra en matlab (2474) 3,0 stptn
    Analoge elektronica 1 (2481) 3,0 stptn
    Analyse 1 (2508) 3,0 stptn
    Analyse 2 (2904) 3,0 stptn
    Analyse 3 (2905) 3,0 stptn
    Beginselen van (OO-)programmeren (2484) 3,0 stptn
    Bouwmaterialen (2585) 5,0 stptn
    Chemie 1 (2476) 5,0 stptn
    Chemie 2 (2853) 3,0 stptn
    Elektriciteit 1 (2479) 6,0 stptn
    Elektriciteit 2 (2841) 3,0 stptn
    Fysica 1 (2482) 5,0 stptn
    Grafisch ontwerpen / CAD 1 (2483) 3,0 stptn
    Inleiding tot de bouwkunde (2587) 6,0 stptn
    Materiaalkunde 1 (2485) 3,0 stptn
    Mechanica 1 (2486) 4,0 stptn
    Mechanica 2 (2906) 4,0 stptn
    Onderzoek en communicatie - Bouwkunde (2582) 3,0 stptn
    Onderzoek en communicatie 1 (2507) 6,0 stptn
    Structuurmechanica 1 (2840) 5,0 stptn
    Thermodynamica (2572) 3,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen 120,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
De bachelorproef (BP) wordt als allerlaatste opleidingsonderdeel van de bacheloropleiding toegevoegd. Dit wil zeggen: Indien de BP opgenomen is, dan zijn alle andere opleidingsonderdelen van de betreffende bacheloropleiding hetzij reeds behaald, vrijgesteld, getolereerd of ingezet voor tolerantie, hetzij gelijktijdig (i.e. in hetzelfde academiejaar) opgenomen.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht2439,0272169,0JaNeeNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels