View the form in English.


Bouwkundig project (3552)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. ir. Bart VAN ZEGBROECK 
 De heer Sean KOX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 1 (2664) 6,0 stptn
    Dimensioneren van hout- en staalconstructies 1 (2665) 4,0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3,0 stptn
    Structuurmechanica 2 (3532) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Dimensioneren van beton -en metselwerkconstructies 2 (2866) 5,0 stptn
    Dimensioneren van hout -en staalconstructies 2 (2867) 3,0 stptn
    Geotechniek 2 (2868) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 1 (2664) 6,0 stptn
    Dimensioneren van hout- en staalconstructies 1 (2665) 4,0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3,0 stptn
    Gevorderde sterkteleer 2 (2667) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Dimensioneren van beton -en metselwerkconstructies 2 (2866) 5,0 stptn
    Dimensioneren van hout -en staalconstructies 2 (2867) 3,0 stptn
    Geotechniek 2 (2868) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels