Multidisciplinair biomedisch onderzoek (3747)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean NOBEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean NOBEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Ann CUYPERS 
 Prof. dr. Dirk VALKENBORG 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Aida GARCIA CORRALES 
 Prof. dr. Anitha ETHIRAJAN 
 dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Beatriz FERNANDES CORTE-REAL 
 De heer Greg QUINTENS 
 Mevrouw Jana VAN BROECKHOVEN 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Louis PITET 
 Prof. dr. Marcel AMELOOT 
 dr. Marijke JOZEFCZAK 
 De heer Omar BECKERS 
 De heer Periyasamy KALIYAPPAN 
 Mevrouw Rut MAZON CABRERA 
 Mevrouw Sofie HOUBEN 
 dr. Sophie HENDRIX 
 dr. Steven ABRAMS 
 Mevrouw Veerle LEMMENS 
 Mevrouw Verena IVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biofysica (3413) 4,0 stptn
    Biomoleculen (3409) 6,0 stptn
    Celbiologie (3408) 8,0 stptn
    Celfysiologie (3414) 10,0 stptn
    Chemische homeostase (3415) 4,0 stptn
    Functionele morfologie (3412) 10,0 stptn
    Genetica en genomica (3410) 10,0 stptn
    Statistiek in genetica (3411) 4,0 stptn
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Moleculaire ontwikkelingsbiologie (3621) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biofysica (3609) 4,0 stptn
    Biomoleculen (3606) 7,0 stptn
    Celbiologie (3408) 8,0 stptn
    Celfysiologie (3414) 10,0 stptn
    Chemische homeostase (3415) 4,0 stptn
    Functionele anatomie (3607) 4,0 stptn
    Functionele histologie (3608) 6,0 stptn
    Genetica en genomica (3410) 10,0 stptn
    Statistiek in genetica (3411) 4,0 stptn
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Moleculaire ontwikkelingsbiologie (3621) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels