Integratieblok geriatrische revalidatie (3076)

Contactpersoon :Prof. dr. Joke SPILDOOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
  
Co-titularis :dr. Carolien STROUWEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DINGENEN 
 Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 Mevrouw Lieve OPSTEYN 
 Mevrouw Nastasia MARINUS 
 Mevrouw Sofie FAVOREEL 
 Mevrouw Stefanie SMEETS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP6 SBUP6 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels