View the form in English.


Masterproef - Bouwkunde (2865)

Contactpersoon :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
 ir. Carlo BOLLEN 
 Prof. dr. ir. Evy VEREECKEN 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 Mevrouw Karine EVERS 
 Mevrouw Lara WYREMBLEWSKI 
 ing. Pascal VANNITSEN 
 Prof. ir. Pieter BAEKELAND 
 dr. ing. Rik STEENSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkunde 180,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 
Voorwaarde voor zowel bachelor-, schakel- als voorbereidingsprogramma: de masterproef wordt gelijktijdig opgenomen met alle andere opleidingsonderdelen van de masteropleiding of als laatste opleidingsonderdeel. Indien je je schakel- of voorbereidingsprogramma met succes hebt afgerond, kan je voor dit opleidingsonderdeel een aanvraag met motivatie indienen via je studentendossier.


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht54020,018036020,0JaNeeNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze54020,054020,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels