Verkeersveiligheidsevaluatie: methodes en toepassingen (3043)

Contactpersoon :De heer Wouter VAN HAPEREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Nora REINOLSMANN 
 De heer Wouter VAN HAPEREN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Master in de mobiliteitswetenschappen verkeersveiligheid2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels