Biomedische neurowetenschappen (3610)

Contactpersoon :Prof. dr. Sven HENDRIX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sven HENDRIX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Arnoud JONGELING 
 Prof. dr. Bert BRONE 
 Mevrouw Celine ERENS 
 Mevrouw Chritica LODDER 
 dr. Elke CLYNEN 
 Prof. dr. Esther WOLFS 
 Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Mevrouw Jana VAN BROECKHOVEN 
 Mevrouw Jolien BEEKEN 
 Mevrouw Joyce BOLLEN 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Marcel AMELOOT 
 dr. Pascal GERVOIS 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels