Natuurbeheer (1579)

Contactpersoon :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan COLPAERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (3370) 6,0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren (3456) 9,0 stptn
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 8,0 stptn
    De planeet aarde: een dynamisch geologisch systeem (0254) 4,0 stptn
    Ecologie: organismen in hun milieu (3123) 8,0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie optie ecologie en biodiversiteitVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie vrije keuzeKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels