Laboratoriumvaardigheden (2918)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan COLPAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan COLPAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitte VANACKEN 
 Mevrouw Hilde BREEMANS 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte VAN DER STUKKEN 
 Prof. dr. Dries VANDAMME 
 Prof. dr. Kristien BRASSINNE 
 Mevrouw Monique REYNDERS 
 De heer Simon PAREDIS 
 De heer Thomas VAN DIJCK 
 De heer Willem VERCRUYSSE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht813,0271,0271,0271,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels