Diversiteit van de gewervelde dieren (3122)

Contactpersoon :Prof. dr. Patrick REYGEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Patrick REYGEL 
  
Co-titularis :Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitta VANACKEN 
 Mevrouw Maria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Armando CRUZ LAUFER 
 Mevrouw Leila PAQUAY 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels