Ecologie: organismen in hun milieu (3123)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan COLPAERT
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan COLPAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Francois RINEAU 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitte VANACKEN 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Maarten VANHOVE 
 dr. Rik VERDONCK 
 Mevrouw Stephanie VANDIONANT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen optie verbreding biologie en verbreding chemieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek bio-engineeringKeuze2168,02168,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels