Evolutie en de Tree of Life (4263)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom ARTOIS
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom ARTOIS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswet optie basis medische en verbreding biologieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen optie verbreding biologie en verbreding chemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
opleidingsonderdelen wetenschappenKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels