Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de geneeskunde
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

De domeinsspecifieke leerresultaten van de opleiding geneeskunde vormen een op Vlaams niveau uitgeschreven geïntegreerd geheel dat zich terzelfdertijd inschrijft in het door de Canmeds gedefinieerde internationaal perspectief.

Medisch expert: 

 • Kennis hebben van en inzicht hebben in de werking van de cel, de weefsels, de organen en het menselijk lichaam, in normale en pathologische omstandigheden, in interactie met de omgeving en rekening houdend met de beschikbare evidentie.
 • Onder begeleiding een anamnese afnemen, een lichamelijk onderzoek uitvoeren, enkele relevante hypotheses verwoorden en een inschatting van de ernst en urgentie van de situatie te geven.
 • De rollen medisch expert, communicator, teamspeler, manager, gezondheidsbevorderaar, wetenschapper en professional integreren in de klinische praktijk. 

Communicator: 

 • Kennis hebben van de basisprincipes van de arts-patiënt gespreksvaardigheden en toepassen. 
 • Zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend met andere spelers kunnen communiceren in de academische context en in het werkveld. 

Teamspeler:

 • Constructief samenwerken in teamverband in opleidingsomstandigheden.  De meerwaarde van het werken in interdisciplinaire en interprofessionele context inschatten.

Manager:

 • Het eigen werk effectief en efficiënt organiseren. 
 • Inzicht in de brede organisatie (juridisch en financieel) van de gezondheidszorg, het kader, de ontwikkelingen en de maatschappelijke verwachtingen inzake kwaliteitsvolle zorg en het belang van samenwerken in interdisciplinaire teams. 

Gezondheidsbevorderaar: 

 • Kennis hebben van de individuele en collectieve determinanten van gezondheidsgerelateerd en hulpzoekend gedrag en kunnen toepassen in zijn/haar omgeving.

Wetenschapper: 

 • Kennis hebben van de methodologie van wetenschappelijk onderzoek. Gericht relevante wetenschappelijke informatie kunnen opzoeken, kritisch analyseren en beheren. 
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren met een persoonlijke leerstrategie.

Professional:

 • Kritisch reflecteren op zijn/haar functioneren, ontwikkeling, gevoelens, normen en waarden.
 • Kennis hebben van de belangrijkste professionele en ethische normen en deze in praktijk brengen.
Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

De begincompetenties voor de bacheloropleiding arts zijn decretaal vastgelegd. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet een student(e) geslaagd zijn voor de toelatingsproef arts/tandarts. Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.
 

 

In academiejaar 2018-2019 startte de opleiding geneeskunde met een nieuw curriculum. Dit curriculum wordt gradueel ingevoerd, waardoor het tweede jaar van start gaat vanaf academiejaar 2019-2020. De studenten die de opleiding reeds volgen, blijven in principe in het oude curriculum. Studenten die een opleidingsonderdeel uit oude curriculum van jaar 2 niet behaalden, kunnen in het academiejaar 2019-2020 nog 2x examen afleggen. De onderwijsactiviteiten worden niet meer volledig opnieuw georganiseerd. De examendata kan men terugvinden in het examenrooster.

 • De student krijgt een vrijstelling voor kwartiel 2.1 Hoofd en hals: Medicus (4027) indien hij/zij een credit heeft behaald voor de blokken Nek en bovenste lidmaat (2946) en Hoofd en hals (2947).
 • De student krijgt een vrijstelling voor kwartiel 2.2 Zenuwstelsel: Medicus (4101) indien hij/zij een credit heeft behaald voor de blokken Hoofd en hals (2947) en Neurowetenschappen (2948).
 • De student krijgt een vrijstelling voor kwartiel 2.3 Houding en beweging: Medicus (4099) indien hij/zij een credit heeft behaald voor de blokken Rug en onderste lidmaat (2945) en Nek en bovenste lidmaat (2946)
 • De student krijgt een vrijstelling voor kwartiel 2.4 Metabolisme en endocrinologie: Medicus (4104) indien hij/zij een credit heeft behaald voor de blokken Metabolisme (2273) en Endocrien stelsel en voortplanting (0606).
 • De student krijgt een vrijstelling voor kwartiel 2.1 Hoofd en hals: Professional  indien hij/zij een credit heeft behaald voor het blok Spelers in de gezondheidszorg (0313)
 • De student krijgt een vrijstelling voor kwartiel 2.2 Zenuwstelsel: Professional indien hij/zij een credit heeft behaald voor het blok Wetenschappelijke vorming 2 (0314).
 • De student krijgt een vrijstelling voor kwartiel 2.3 Houding en beweging: Professional indien hij/zij een credit heeft behaald voor het blok Wetenschappelijke vorming 2 (0314).
 • De student krijgt een vrijstelling voor kwartiel 2.4 Metabolisme en endocrinologie: Professional indien hij/zij een credit heeft behaald voor het blok spelers in de gezondheidszorg (0313)
 • Voor het jaarvak Portfolio 2 kan men geen vrijstelling bekomen. 

Wordt het opleidingsonderdeel dan onverhoopt wederom niet behaald, dan dienen zij over te stappen naar het nieuwe curriculum en rekening te houden met een langere studieduur.

 

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC1 De bachelor in de geneeskunde heeft kennis van en inzicht in de werking van de cel, de weefsels, de organen en het menselijk lichaam, in normale en pathologische omstandigheden, in interactie met de omgeving en rekening houdend met de beschikbare evidentie.

2

EC2 De bachelor in de geneeskunde is in staat om, onder begeleiding, een anamnese af te nemen, een lichamelijk onderzoek uit te voeren, enkele relevante hypothesen te verwoorden en een inschatting van de ernst en urgentie van de situatie te geven.

3

EC3 De bachelor in de geneeskunde integreert de rollen medisch expert, communicator, teamspeler, manager, gezondheidsbevorderaar, wetenschapper en professional.

4

EC4 De bachelor in de geneeskunde kent de basisprincipes van de arts-patiënt gespreksvaardigheden en kan ze toepassen.

5

EC5 De bachelor in de geneeskunde kan in academische context en in het werkveld doeltreffend communiceren met andere spelers.

6

EC6 De bachelor in de geneeskunde kan functioneren in een bestaand team en erkent de meerwaarde van het werken in interdisciplinaire en interprofessionele context.

7

EC7 De bachelor in de geneeskunde kan het eigen werk effectief en efficiënt organiseren.

8

EC8 De bachelor in de geneeskunde heeft als 'arts van morgen' inzicht in de brede organisatie (juridisch en financieel) van de gezondheidszorg, het kader, de ontwikkelingen en de maatschappelijke verwachtingen inzake kwaliteitsvolle zorg en het belang van samenwerken in interdisciplinaire teams.

9

EC9 De bachelor in de geneeskunde heeft inzicht in de principes en processen van ziektepreventie, gezondheidspromotie en gedragsverandering en past deze toe in zijn/haar omgeving. 

10

EC10 De bachelor in de geneeskunde kan gericht relevante wetenschappelijke informatie opzoeken, kritisch analyseren en omzetten naar de praktijk.

11

EC11 De bachelor in de geneeskunde heeft een attitude van levenslang leren met een persoonlijke leerstrategie.

12

EC12 De bachelor in de geneeskunde kan het eigen functioneren kritisch evalueren. 

13

EC13 De bachelor in de geneeskunde is in staat ethische problemen te herkennen, analyseren en een gepaste aanpak voor deze problemen in de praktijk te brengen. 

Naar het buitenland tijdens je studies
 

Tijdens het exploratieonderwijs in het derde bachelorjaar geneeskunde kunnen geselecteerde studenten gedurende minstens 4 weken op inleefstage naar India gaan. Tijdens de zomervakantie na het derde bachelorjaar kunnen geselecteerde studenten gedurende minstens 4 weken naar India of Myanmar gaan. Het aanbod wijzigt jaarlijks. 

Tijdens deze inleefstage wordt de student(e) ingeschakeld in de werkzaamheden van de stageplaats. De student(e) mag/kan tot op het vooraf afgesproken niveau handelingen uitvoeren.De voertaal is Engels. 

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SPP6 SBUP6 SP
3816 Van gen tot patiënt: ProfessionalNV813813
3814 Van gen tot patiënt: MedicusNV2971129711
3904 Diagnose en beeldvorming: ProfessionalNV813813
3903 Diagnose en beeldvorming: MedicusNV2971129711
3906 Diagnose en therapie: ProfessionalNV813813
3905 Diagnose en therapie: MedicusNV2971129711
3946 Aanval en verdediging: ProfessionalNV813813
3815 Portfolio 1NV1084272727274
3922 Aanval en verdediging: MedicusNV2971129711
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
 

De verpleegstage gaat door in de zomervakantie tussen jaar 1 en jaar 2 (2 weken). 

Modeltraject 2de bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SPP6 SBUP6 SP
4097 Hoofd en hals: professionalNV813813
4027 Hoofd en hals: medicusNV2971129711
4102 Neurowetenschappen: ProfessionalNV813813
4101 Neurowetenschappen: MedicusNV2971129711
4100 Houding en beweging: professionalNV813813
4099 Houding en beweging: medicusNV2971129711
4105 Metabolisme en endocrinologie: professionalNV813813
4106 Portfolio 2NV1084272727274
4104 Metabolisme en endocrinologie: medicusNV2971129711
3943 Global healthNE783191919213
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 

Studenten moeten kiezen voor een exploratie aan de UHasselt (optie 1), aan de UGent (optie 2) of voor een inleefstage in India (optie 3), in totaal voor 8 STP.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SPP6 SBUP6 SP
0604 CirculatieNV22082208
1765 AdemhalingNV16561656
0606 Endocrien stelsel en voortplantingNV22082208
0610 Waarden en overtuigingen in de gezondheidszorgNV110455554
1767 Nier en homeostaseNV22082208
1769 Bachelorproef: jaarwerkstuk en portfolioNV110455554
1766 Medische technieken en klinische vaardigheden - Medische stageNV16862828282828286
0609 Microbiologie en infectieziektenNV22082208
0801 Exploratie aan de UGentNK22082208
1768 Exploratie aan de UHasseltNK22082208
1841 Exploratie inleefstage ZuidenNS22082208
3422 Capita selecta oogziektenNE813813
3943 Global healthNE7831313131313133
3353 Inleefstage ZuidenNE16561656
 
Taal
1768 Exploratie aan de UHasseltN
 
Taal
0801 Exploratie aan de UGentN
 
Taal
1841 Exploratie inleefstage ZuidenN
 

Het bijhouden van een portfolio is VERPLICHT gedurende de 3 bachelorjaren en maakt deel uit van de beoordeling van het blok 'Bachelorproef: jaarwerkstuk en portfolio' (3e bachelor - oud curriculum).

 

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 

Geïndividualiseerde trajecten
Studenten die niet het modeltraject wensen te volgen of die gezien hun voorop­leiding vrijstellingen wensen aan te vragen voor bepaalde opleidingsonderdelen dienen hiervoor een aanvraag in te dienen bij de studietrajectbegeleider. Voor meer informatie hierover: zie het onderwijs- en examenreglement.

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Reglementen
 

zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement

De student moet over voldoende antistoffen Hepatitis B (hepB s AS) beschikken om de opleiding veilig te kunnen afwerken. Zij moeten daarom het vaccin Hepatitis B hebben gehad. Dit vaccin is gratis te verkrijgen aan de UHasselt op voorwaarde dat de student zich hiervoor tijdig aanmeldt conform de deadline begin oktober, zoals ten gepasten tijde elektronisch gecommuniceerd door het opleidingssecretariaat GLW. Indien de student zich aanmeldt na deze deadline, dan is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het bekomen en bekostigen van de vaccinatie via zijn huisarts. De student bezorgt het opleidingssecretariaat GLW de nodige bewijsstukken van zijn/haar vaccinatie. De UHasselt kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor besmettingen die studenten oplopen en die te wijten zijn aan het feit dat de student zich niet liet vaccineren.