Wetenschappelijke basis (3106)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Johan CAMPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Postgraduaat StralingsdeskundigeVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels