Artificial Intelligence (3479)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan VAN DEN BUSSCHE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan VAN DEN BUSSCHE 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor ITVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de informaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

master in de informatica: vrije keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels