Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica (1598)

Contactpersoon :Prof. dr. Marc GYSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marc GYSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemieVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologieVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de fysicaOvergangscurriculum1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels