Marketing (2024)

Contactpersoon :Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :De heer Wouter FAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Module 2 Marketing en StrategieVerplicht1353,01353,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels