Studium Generale (2421)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean MANCA
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean MANCA 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de chemieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de wiskundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysicaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de handelswetenschappen: keuzepakketKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de informaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor corporate (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten RBKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels