Van metabolisme tot systeembiologie (2923)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Christel FAES 
 dr. Ruth NYSEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitta VANACKEN 
 Mevrouw Maria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Heidi GIELEN 
 dr. Jos RUYTINX 
 dr. Karen VRIJENS 
 Mevrouw Maren VRANCKX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels