Methoden en statistiek (2937)

Contactpersoon :dr. Thomas NEYENS
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :dr. Thomas NEYENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annelies AGTEN 
 Mevrouw Leyla KODALCI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels