Ecologie: organismen in hun milieu (3123)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean HUGE
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean HUGE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitta VANACKEN 
 Mevrouw Maria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Francois RINEAU 
 Prof. dr. Jan COLPAERT 
 Mevrouw Stephanie VANDIONANT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels