Innovatieproject deel 2 (3282)

Contactpersoon :Mevrouw Karine EVERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Karine EVERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor IngenieursVerplicht54020,054020,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels