Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wouter MAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologieVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels