Biologie van de cel (3370)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan COLPAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan COLPAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Patrick REYGEL 
  
Met medewerking van :Mevrouw Brigitta VANACKEN 
 Mevrouw Maria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ellen WINCKELMANS 
 dr. Hanne VERCAMPT 
 Mevrouw Laura CONINX 
 Mevrouw Leen LUYTEN 
 Mevrouw Nathalie LEYNEN 
 De heer Thomas VAN DIJCK 
 Dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels