Inleiding tot patiëntveiligheid (3425)

Contactpersoon :Prof. dr. Dominique VANDIJCK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dominique VANDIJCK 
  
Met medewerking van :Mevrouw Jothi BLONTROCK 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Jochen BERGS 
 Prof. dr. Tom BRIJS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Postgraduaat Patient SafetyVerplicht813,0813,0JaNeeNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels