Meten en monitoren patiëntveiligheid (3426)

Contactpersoon :Prof. dr. Ward SCHROOTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ward SCHROOTEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Jothi BLONTROCK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Postgraduaat Patient SafetyVerplicht1084,01084,0JaNeeNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels