Verbeteren van patiëntveiligheid (3427)

Contactpersoon :dr. Annemie VLAYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Annemie VLAYEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Jothi BLONTROCK 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Frank LAMBRECHTS 
 De heer Tom DE GENDT 
 dr. Tom VANDERSTEEGEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Postgraduaat Patient SafetyVerplicht1084,01084,0JaNeeNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels