Psychologie en groepsdynamica (3510)

Contactpersoon :Prof. dr. Joke OPDENACKER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Joke OPDENACKER 
  
Co-titularis :Mevrouw Marina VAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Marijn STRAETEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor IngenieursKeuze1626,01626,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels