Management accounting (3537)

Contactpersoon :De heer Guy WALRAEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :De heer Guy WALRAEVENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Melissa MICHIELSEN 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma handelswetenschappen: andere opleidingenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba financiering-verzekeringswezenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba KMO-ManagementVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba logistiek managementVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba marketingVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de handelswetenschappenOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels