Organisatiepsychologie (3544)

Contactpersoon :Prof. dr. Styn GRIETEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Styn GRIETEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Psychologie (3274) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: pba accountancy-fiscaliteitVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba financiering-verzekeringswezenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba KMO-ManagementVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor IngenieursKeuze813,0813,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels