Moleculaire genetica (3726)

Contactpersoon :Prof. dr. Karen SMEETS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karen SMEETS 
  
Co-titularis :dr. Jos RUYTINX 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bram JANSSEN 
 Mevrouw Karolien BIJNENS 
 Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
 De heer Riccardo CAROLLO 
 dr. Sofie THIJS 
 Mevrouw Stefanie DE SMET 
 Mevrouw Valeria IMPERATO 
 De heer Vincent JAENEN 
 De heer Vincent STEVENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologieOvergangscurriculum1897,01897,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieOvergangscurriculum1897,01897,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie optie moleculaire & biotechnologieOvergangscurriculum1897,01897,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie vrije keuzeOvergangscurriculum1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels