Redeneren en structureren (0176)

Contactpersoon :dr. Adam-Christiaan VAN ROOSMALEN
  
Co√∂rdinerend verantwoordelijke :dr. Adam-Christiaan VAN ROOSMALEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Yinhuo ZHANG 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Jeremy CHOUCHOULIS 
 De heer Ruben HENRARD 


Onderwijstaal : Nederlands
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels