Analytische mechanica (0189)

Contactpersoon :Prof. dr. Bart CLEUREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bart CLEUREN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Calculus 2 (3323) 6,0 stptn
    Lineaire algebra (0165) 5,0 stptn
    Mechanica (3322) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Calculus 2 (3323) 6,0 stptn
    Lineaire algebra (3983) 5,0 stptn
    Mechanica (3322) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie computationele wiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels