Genetica (0623)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan COLPAERT 
 Prof. dr. Karen SMEETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Jana DECKERS 
 De heer Michiel LATHOUWERS 
 dr. Sabine LANGIE 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (2917) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (3370) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskundeVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemieVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels