Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wouter MAES 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Inleiding tot chemie (3462) 5,0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 7,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemie voor levenswetenschappen 1 (2919) 7,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologieVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysicaVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels